Mieszanki

Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej, zaprawach czy cemencie.

Porozymetr

Zobacz produkt