Metoda dynamiczna

Twardościomierz dynamiczny Leeba – uniwersalne narzędzie do badań różnorodnych metali (i nie tylko)

Pomiar twardości jest jednym z najczęściej używanych sposobów weryfikacji jakości materiałów lub przebiegu procesów technologicznych obróbki metali. Różnorodność skali twardości i zróżnicowanie warunków zastosowania stanowi znaczne utrudnienie w jego wykonywaniu i interpretacji. Od lat zatem poszukiwano uniwersalnej, niezależnej materiałowo i łatwej w konwersji na inne skale twardości metody pomiarowej.

Bezprzewodowy twardościomierz dynamiczny (Leeb) korzystający z aplikacji w systemie iOS

Twardościomierz EQUOTIP Live Leeb D

Zobacz produkt

Dzięki bogatemu wyborowi bijaków pomiarowych ten twardościomierz dynamiczny jest najbardziej uniwersalnym narzędziem.

Twardościomierz do metali EQUOTIP 550/540 LEEB

Zobacz produkt

Innowacyjny pomiar twardości

Takim rozwiązaniem okazał się przenośny twardościomierz wykorzystujący zjawisko odbicia sprężystego, znany od nazwiska swojego konstruktora jako twardościomierz dynamiczny Leeba.

Znany pod marką handlową EQUOTIP twardościomierz dynamiczny doczekał się już piątej generacji, w której przy zachowaniu zasad pomiaru, bazujących na zasadzie zachowania energii przy uderzeniu i odbiciu, wykorzystano wszystkie osiągnięcia współczesnej elektroniki. Dzięki temu aktualnie produkowane głowice pomiarowe nie tylko są identyfikowane przez rejestrator natychmiast po podłączeniu, ale również ich położenie przestrzenne i kierunek wykonywania pomiaru są automatycznie rejestrowane i wykorzystywane do naliczenia odpowiedniej poprawki w wynikach pomiaru.

Niewielkie wymiary, głowice pomiarowe dostosowane do rodzaju materiału (D/G/C/E) i kształtu badanego elementu (D/DC/DL) oraz adaptery dopasowujące bijak do ukształtowania powierzchni pomiarowej o różnych krzywiznach wewnętrznych lub zewnętrznych czynią z niego wszechstronne narzędzie pomiaru twardości. Przenośny twardościomierz wyposażony w rejestrator elektroniczny z dużym ekranem dotykowym zapewnia intuicyjną obsługę przyrządu, a wynik pomiaru prezentowany jest wraz z niezbędną statystyką w postaci danych liczbowych lub wykresu słupkowego.

Twardościomierz dynamiczny a klasyczne metody pomiaru twardości.

Zastosowanie pomiaru twardości, opartego o wykorzystanie efektu odbicia sprężystego musi oczywiście uwzględniać uwarunkowania materiałowe, z czego wynikała konieczność opracowania zależnych od rodzaju badanego metalu krzywych konwersyjnych, które nowoczesny twardościomierz dynamiczny Leeba ma już zabudowane w pamięci rejestratora. W wielu krajach pomiar twardości rejestrowany jest bezpośrednio w jednostkach L, na których rodzaj i zakres ma wpływ użyta głowica pomiarowa (stąd oznaczenia LD czy LG), a dopiero konieczność porównania wyników, jakie daje twardościomierz dynamiczny, z wynikami metod stacjonarnych i ich skali twardości powoduje konieczność użycia konwersji.

Przenośny twardościomierz dynamiczny, bazujący na rejestratorze serii Equotip 550 może również być użytkowany w przemyśle papierniczym lub produkcji folii, gdzie wykorzystywana jest specjalna głowica pomiarowa U, o zmniejszonej energii uderzenia, a zwiększonej powierzchni pomiarowej. W tym wypadku nadal wykorzystujemy efekt odbicia sprężystego, natomiast rejestrowanym parametrem jest nie tyle mierzona przez twardościomierz dynamiczny Leeba wartość twardości, co równomierność mierzonych wartości na całej powierzchni pomiarowej.