Metoda ultradźwiękowa

Twardościomierz ultradźwiękowy – wdrożenie metody UCI

Metoda UCI – to metoda badania twardości, polegająca na porównaniu częstotliwości oscylacji wgłębnika sondy pomiarowej kiedy jest on w powietrzu z częstotliwością w momencie wcisku w materiał pod zadanym obciążeniem. To przesunięcie częstotliwości jest proporcjonalne do powierzchni kontaktu. Rejestrator twardościomierza ultradźwiękowego przelicza zebrane dane i zamienia je na twardość wyrażoną w jednostce HV.

Bezprzewodowy twardościomierz - również dla metody UCI pozwala na pomiary z wykorzystaniem dowolnego urządzenia z systemem iOS

Twardościomierz EQUOTIP Live UCI

Zobacz produkt

Znany i sprawdzony rejestrator EQUOTIP - tym razem z sondą ultradźwiękową i nową metodą pomiarową.

Twardościomierz do metali EQUOTIP 550/540 UCI

Zobacz produkt

Innowacyjny pomiar twardości

Twardościomierze realizujące pomiary metodą UCI są powszechnie stosowane jako przenośne zamienniki twardościomierzy stacjonarnych. W przypadku zastosowania sond obciążeniowych o masie 1 kg (siła pomiaru to 10N), przenośne twardościomierze UCI wytwarzają wgłębienie o niewielkich rozmiarach i głębokości, co umożliwia wykonywanie pomiaru twardości dla stosunkowo cienkich powłok, ale jednocześnie stawia wysokie wymagania dotyczące przygotowania powierzchni i struktury materiału (maksymalna chropowatość nie może przekraczać 30% głębokości wgłębienia). Ponadto twardościomierze UCI są często stosowane do przeprowadzenia kontroli strefy wpływu ciepła (SWC), aby określić wytrzymałość na złączach spawanych.

Zastosowanie twardościomierzy ultradźwiękowych ma pewne ograniczenia. Próbki o wadze mniejszej niż 300 gramów mogą w procesie badania UCI pochłonąć energię i wytworzyć niepożądane drgania, co narzuca ograniczenie minimalnej wagi badanej próbki. Kolejnym warunkiem jest minimalna grubość materiału, która wynosi 5 mm. W przypadku niespełnienia tych wymogów badane materiały wpadają w rezonans, który wpływa na pomiar twardości. Problem ten można rozwiązać umieszczając badaną próbkę na ciężkiej metalowej podstawie i łącząc je lepką pastą, smarem lub warstwą oleju wystarczającą do wytłumienia drgań sprężystych. Jednak nawet przy użyciu takich metod minimalna grubość materiału mniejsza niż 2 - 3 mm jest nie do przyjęcia. Pomiary metodą UCI są ustandaryzowane normami DIN 50159 i ASTM A1038.

Twardościomierze ultradźwiękowe Equotip 550 UCI pozwalają przeprowadzać pomiary bezpośrednio na hali produkcyjnej. Zakres pomiarowy tego urządzenia wynosi od 20 do 2000 HV, dzięki czemu istnieje możliwość pomiaru powierzchni utwardzonych. Odpowiednio dobrana siła pomiaru, zakresy pomiarowe, maksymalna chropowatość oraz przestrzeganie wymogów takich jak zachowanie odpowiedniej masy czy zachowanie minimalnej grubości materiału, zapewnia wysoką dokładność w odczycie danych (±2%). Dla każdej serii pomiarowej urządzenie umożliwia dostosowanie odpowiedniego zakresu sił od HV1 do HV10 (10N – 100N). Za pomocą dołączonych kabli istnieje możliwość tradycyjnego podłączenia się do komputera, na który możemy pobrać zapisane dane z rejestratora. Jeśli natomiast posiadamy twardościomierz ultradźwiękowy Equotip UCI Live (wymaga pobrania aplikacji Equotip Live współpracującej z telefonami z systemem IOS) dane przechowywane są w telefonie i chmurze, dzięki czemu wyniki są dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Twardościomierze UCI szwajcarskiej firmy Proceq umożliwiają, przy zastosowaniu twardościomierza stacjonarnego jako wzorcowego, opracowanie krzywych konwersji dla własnych materiałów, co pozwala na uzyskiwanie bardzo precyzyjnych wyników pomiarów. Instrukcja obsługi twardościomierza zawierająca także opis opracowania krzywych zawarta jest w aplikacji Equotip Live w postaci filmów instruktażowych.

Twardościomierze szwajcarskiej produkcji charakteryzuje w szczególności bardzo wysoka dokładność, szeroki zakres pomiarowy, możliwość pomiaru powierzchni utwardzonych, lekkich i cienkich próbek oraz miejsc złącz spawanych i zgrzewanych.