Oznakowanie i farby

Urządzenia do badania odblaskowości oznakowania pionowego, foli odblaskowych, odzieży ochronnej i tablic rejestracyjnych.

Retroreflektometr ZRS 6060

Zobacz produkt

Szybki, precyzyjny i jednoczesny pomiar widzialności dziennej i nocnej poziomego oznakowania drogowego

Retroreflektometr ZRM 6014

Zobacz produkt

Badanie szorstkości to nie tylko nawierzchnie drogowe ale również posadzki i elementy malowania. To również badania laboratoryjne kruszyw.

Wahadło angielskie do badania szorstkości

Zobacz produkt

Bazowy, budżetowy model znanego retroreflektometru do badania widzialności dziennej i nocnej oznakowania poziomego

Retroreflektometr ZRM 6006

Zobacz produkt