Retroreflektometry

Bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach ma odpowiednie oświetlenie oraz oznakowanie jezdni, chodników a także wszelkich ciągów komunikacyjnych. Niezbędne cechy znaków drogowych to głównie trwałość, czytelność przekazywanej treści oraz dobra widoczność zarówno w dzień jaki i w nocy. Należyta kontrola tych oznakowań jest niezbędna do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym celu stosowane są retroreflektometry, przeznaczone do badania widzialności nocnej i dziennej drogowego oznakowania poziomego i pionowego, ponadto tablic rejestracyjnych, a także materiałów odblaskowych umieszczonych na odzieży ochronnej. Reflektometry zaprojektowane zostały tak, aby dobrze sprawdzały się zarówno w laboratorium, jak i na drodze.

Urządzenia do badania odblaskowości oznakowania pionowego, foli odblaskowych, odzieży ochronnej i tablic rejestracyjnych.

Retroreflektometr ZRS 6060

Zobacz produkt

Szybki, precyzyjny i jednoczesny pomiar widzialności dziennej i nocnej poziomego oznakowania drogowego

Retroreflektometr ZRM 6014

Zobacz produkt

Bazowy, budżetowy model znanego retroreflektometru do badania widzialności dziennej i nocnej oznakowania poziomego

Retroreflektometr ZRM 6006

Zobacz produkt

Retroreflektometr – przeznaczenie oraz typy urządzeń

Retroreflektometr to precyzyjne urządzenie pomiarowe do badania odblaskowości, umożliwiające badanie współczynnika widzialności nocnej (RL) oraz dziennej (Qd) nie tylko oznakowania pionowego czy poziomego ale również np. elementów przydrożnych barier i zabezpieczeń, tablic rejestracyjnych, ubrań roboczych, odblasków umieszczanych na samochodach wielkogabarytowy itp. Są również w stanie przeprowadzić pomiar drobnych oznakowań poziomych takich jak punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka”. Urządzenie umożliwia dodatkowo pomiar temperatury oraz wilgotności względnej otoczenia (rH%). Zależnie od tego jaki typ retroreflektometru jest używany podczas badania proces będzie nieznacznie się różnił. Sam pomiar z użyciem retroreflektometru nie jest skomplikowanym procesem i polega na przemieszczaniu urządzania pomiarowego wzdłuż badanego elementu. W ofercie Viateco znajdują się urządzenia ręczne/przenośne jak i jednostki dynamiczne umożliwiające badanie oznakowania poziomego w trakcie jazdy z określoną prędkością. Zakres pomiaru, kąt obserwacji oraz pozostałe dane techniczne są zależne od wybranego modelu. Urządzenia umożliwiają automatyczne przeliczenie wyników na współczynnik odblasku wyrażony w mcd/lx. Aparaty posiadają możliwości zapisu wyników w pamięci urządzenia oraz transmisji danych do PC, po zakończonym badaniu dzięki oprogramowaniu „mapping tools”. Urządzenia wyposażone są w ekran o wysokiej rozdzielczości co zapewnia komfort pracy podczas prowadzenia pomiarów. Wbudowany w urządzeniach system optyczny spełnia wszelkie wymagania normowe.

Znajdujący się w ofercie Viateco retroreflektometr ZRM 6014 to urządzenie pomiarowe do badania widzialności nocnej (RL) i dziennej (Qd) drogowego oznakowania poziomego, temperatury otoczenia i wilgotności względnej (rH%). W linii urządzeń firmy Zehntner by Screening Eagle Technologies znajduje się również mniejszy, przenośny ZRM 6060 który jest przykładem ręcznego retroreflektometru najnowszej generacji umożliwiającym pomiar wszystkich rodzajów materia¬łów odblaskowych z wbudowaną automatyczną detekcją koloru. Stosowany jest do kontroli oznakowania pionowego oraz innych materiałów odblaskowych. Jest on zgodny z normą EN 12899-1, DIN 67 520. W ofercie znajduje się również mobilny retroreflektometr ZDR 6020 do dynamicznych pomiarów widzialności nocnej RL oraz wszystkich typów oznakowania drogowego, prowadzonego z prędkością do 150 km/h. Zgodny z normą: EN 1436, ASTM E1710, ASTM E2177, ASTM E2176. Producent zadbał również o szeroki wybór akcesoriów ułatwiających prace (jak wysięgniki do badania oznakowania na bramownicach) lub dostosowujących do innych niż podstawowe wymogów normowych.

Viateco, jako autoryzowany punkt serwisowy, zapewnia pełny zakres usług jak przeglądy okresowe, wspierających prawidłowe i długotrwałe działanie tego zaawansowanego technologicznie sprzętu.