Ekstraktor do mas bitumicznych w badaniach mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe wykorzystywane są głównie do tworzenia nawierzchni drogowych i w dużej mierze to od materiałów, z których dana mieszanka została wytworzona zależy trwałość nawierzchni oraz bezpieczeństwo poruszania się po niej. W związku z tym surowce używane do produkcji, jak i sama gotowa mieszanina poddawane są wielu badaniom w celu sprawdzenia czy spełniają one wszelkie wymagania oraz parametry techniczne.

Podstawowe badania MMA

  Jednym z podstawowych badań jest ocena składu ziarnowego mieszanki oraz zawartości asfaltu rozpuszczalnego. Już we wczesnych fazach badań MMA używany jest ekstraktor
do mas bitumicznych, który przeznaczony jest m.in. właśnie do określania zawartości lepiszczy rozpuszczalnych, a w przypadku ekstraktorów sitowych również uziarnienia w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA), w jednym procesie laboratoryjnym.

  Ekstrakcja to metoda, która polega na oddzieleniu kruszywa od asfaltu. W przypadku ekstrakcji MMA, proces polega na przekształceniu bitumu rozpuszczalnego do fazy ciekłej – należy jednak zauważyć, że zawartość bitumu rozpuszczalnego jest równa całkowitej zawartości bitumu minus zawartość bitumu nierozpuszczalnego. Tradycyjna ekstrakcja bitumu przeprowadzana wymaga użycia rozpuszczalnika np. czterochloroetylenu i obejmuje wielokrotne płukanie MMA świeżymi porcjami gorącego rozpuszczalnika, a następnie odwirowanie roztworu po ekstrakcji. W przypadku ekstraktorów ultradźwiękowych proces ten został znacznie skrócony oraz uproszczony poprzez użycie ultradźwięków. Zawarty
w tradycyjnym sposobie ekstrakcji, szereg operacji badawczych, w przypadku ekstraktorów ultradźwiękowym zawiera się w jednym kroku.

 Podstawowe badania składu mieszanek przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami serii PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2 które wskazują w jaki sposób powinno się wykonać badania i jakich wyników końcowych należy oczekiwać.

Nowa generacja ekstraktorów ultradźwiękowych, czy warto?

  Postęp technologiczny w dziedzinie inżynierii lądowej stawia przed producentami mieszanek mineralno-asfaltowych coraz to nowsze wyzwania. Wprowadzane modyfikacje w produkcji powinny iść w parze z doborem sprzętu, który jest w stanie sprostać nowym oczekiwaniom
co do udoskonalonych mieszanek.

 Z biegiem czasu ekstraktory sitowe zostały wyparte przez ekstraktory ultradźwiękowe ze względu na uproszczoną formę badania oraz skrócenie czasu jego trwania dzięki użyciu ultradźwięków. Sam proces płukania materiału badawczego, w ekstraktorach ultradźwiękowych również zastał zmodyfikowany, dzięki czemu wykorzystuje on o wiele mniejsze ilości rozpuszczalnika, co czyni go dużo bardziej wydajnym i ekologicznym. Dobrym przykładem ekstraktora do mas bitumicznych nowej generacji jest modułowy ekstraktor ultradźwiękowy PURE BASIC. Zawarte w nim najnowsze oprogramowanie Prof.EX 4.0 pozwala na kontrolę oraz modyfikację ustawień wszystkich parametrów urządzenia, np. dla badania mieszanek niestandardowych. Specjalna modułowa konstrukcja ekstraktora umożliwia rozbudowę urządzenia o dodatkowe sekcje takie jak: moduł MODA pozwalający na ekstrakcję mieszanek modyfikowanych gumą oraz moduł ROTA pozwalający na w pełni automatyczny odzysk bitumu po ekstrakcji.

Kolejnymi badaniami, przeprowadzanymi na mieszankach mineralno-asfaltowych są m.in. badanie gęstości bądź odporności na wodę analizowanej mieszaniny. Jest to niezwykle przydatna wiedza do wykorzystania przy sterowaniu procesem produkcji mieszanki
o odpowiednim składzie i parametrach fizykochemicznych, dostosowanych do konkretnych potrzeb.

 W następnych etapach przeprowadzane jest Badanie Typu, które obejmuje kompletny zestaw badań oraz ich wyników, określających przydatność mieszanki mineralno-asfaltowej do zastosowania. Badanie to powinno zostać wykonane każdorazowo przy pierwszym wprowadzeniu mieszanki mineralno-asfaltowej do obrotu bądź przy wprowadzeniu istotnych zmian w składzie.

 Materiały na temat kolejnych etapów, bądź sposobów badań zostaną zamieszczone w kolejnych wpisach. Zachęcamy do obserwacji kolejnych aktywności na naszym blogu.