Mierzenie twardości asfaltu przy użyciu penetrometru

Asfalt jako elementarny komponent mieszanek mineralno-asfaltowych wykorzystywanych do produkcji nawierzchni drogowych przed jego zastosowaniem poddawany jest wielu badaniom i analizom niezbędnym do potwierdzenia jego stopnia użyteczności w procesie produkcji
MMA. Do budowy i utrzymania nawierzchni drogowych stosowanych jest kilka rodzajów asfaltów między innymi: drogowe, drogowe twarde, wielorodzajowe a także modyfikowane polimerami. Jednym z podstawowych badań, którym poddawany jest asfalt jest penetracja, dzięki niej określamy do jakiej grupy możemy zakwalifikować dany produkt.

Proces badawczy

Penetracja asfaltu jako podstawowa metoda klasyfikacji lepiszcza pozwala określić jego konsystencję w pośrednich temperaturach jego eksploatacji dzięki czemu jesteśmy w stanie określić czy mieszanka będzie posiadać właściwości wystarczające do zastosowania jej
w procesie produkcji nawierzchni. W europejskiej normalizacji od wielu lat podstawowym sposobem klasyfikacji lepiszczy asfaltowych jest pomiar penetracji w 25°C. Szczegółowe wytyczne dotyczące analizy badawczej znajdują się w normie PN-EN 1426 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą”. Sam proces badawczy polega na pomiarze konsystencji asfaltu wyrażonej w sposób umowny jako głębokość zagłębienia znormalizowanej igły wnikającej pionowo w próbkę asfaltu. Obciążenie igły zgodnie z normą wynosi 100 g,
a czas obciążenia to 5 sekund. Stopień twardości badanego materiału określa głębokość zanurzenia igły w próbce. Z punktu widzenia osoby przeprowadzającej badanie proces może różnić się zależnie od stopnia automatyzacji urządzenia.

Penetrometry do asfaltu możemy dzielić na ręczne, półautomatyczne oraz automatyczne. Podczas pracy z użyciem penetrometru ręcznego ingerencja czynnika ludzkiego jest oczywiście największa w porównaniu do pozostałych wymienionych, bardziej zautomatyzowanych
i uwspółcześnionych modeli penetrometrów. Położenie startu zagłębienia igły w przypadku penetrometrów ręcznych należy regulować samodzielnie za pomocą pokrętła, a otrzymane wyniki odczytać na wskaźniku zegarowym. Penetrometry automatyczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najbardziej usprawnić proces badawczy oraz wykluczyć ewentualny błąd czynnika ludzkiego. Z tego powodu coraz większa ilość firm i laboratoriów z uwagi na komfort pracy decyduje się właśnie na urządzenie automatyczne, lub chociaż półautomatyczne. Regulacja położenia trzpienia odbywa się w nich za pomocą joysitcka
(w systemach automatycznych – samoczynnie przez system optoelektroniczny),
a zaprogramowane w urządzeniu wytyczne normowe pozwalają urządzeniu w sposób automatyczny przeprowadzić badanie odblokowując i blokując trzpień w odpowiednim momencie. Głębokość penetracji mierzona jest przez elektroniczny system pomiaru przemieszczenia, co wyklucza wpływ dodatkowego obciążenia oraz tarcia.

Znajdujący się w ofercie Viateco automatyczny penetrometr do penetracji asfaltu
20-20670 / 20-20665 jest przykładem sprzętu pomiarowego nowej generacji w obszarze inżynierii lądowej. Zakres penetracji, zależnie od modelu urządzenia, to 0-30 mm lub od 0-40 mm, przy rozdzielczości 0,01 mm. Pomiar w obydwu typach odbywa się w sposób automatyczny, a wyniki wyświetlane są na ekranie dotykowym bądź czytniku cyfrowym.

Serdecznie zachęcamy do regularnego śledzenia aktywności na blogu Viateco gdzie znajdą Państwo również inne wpisy dotyczące procesów badawczych z dziedziny inżynierii lądowej.