Zehntner

Ten należący przez kilka dziesięcioleci do Petera Zehntnera szwajcarski producent urządzeń do pomiarów właściwości poziomego i pionowego oznakowania drogowego wchodzie obecnie w skład grupy Screening Eagle.