Betonoskop ultradźwiękowy Pundit PL-200PE / PL-200

Nr kat. PUNDIT PL-200 / PUNDIT PL-200PE

Urządzenie do ultradźwiękowego badania elementów betonowych metodą transmisji bezpośredniej, półbezpośredniej i powierzchniowej (PUNDIT PL-200) lub metodą Pulse Echo przy dostępie jednostronnym (PL-200PE).
Betonoskop zgodny jest z normami EN 12504-4, ASTM C 597-02, BS 1881 Part 203, ISO 1920-7:2004, IS 13311, CECS 21.

Urządzenie umożliwia pomiar czasu przejścia fali ultradźwiękowej w zakresie 0,1 µs do 7930 µs, obliczania jej prędkości, odległości
między przetwornikami, głębokości szczeliny (prostopadłej do badanej powierzchni). Dodatkowy tryb Skanu Liniowego umożliwia
ocenę jednorodności, wykrycie pęknięć oraz innych defektów. Metoda Pulse Echo pozwala na jednostronne oznaczenie grubości badanego elementu, wykrycie oraz lokalizację pustek, rur oraz pęknięć równoległych do badanej powierzchni. Funkcja B-scan pozwala na badanie przekroju elementu dzięki możliwości wykonania serii pomiarów A-scan prostopadle do płaszczyzny badanego elementu, co jeszcze bardziej ułatwia poszukiwanie ukrytych obiektów oraz wszelkiego rodzaju defektów.

Możliwość pracy z krzywymi SONREB, pozwala na korelację wyników pomiarów ultradźwiękowych z wynikami sklerometrycznymi
w celu wyznaczenia wytrzymałości badanego elementu.

Dostęp do wszystkich funkcji urządzenia zapewnia kolorowy 7″ ekran dotykowy (800 x 480 pixeli), zaprojektowany specjalnie z myślą o pracy w trudnych warunkach (10°C – 50°C, IP54) przez ponad 8h w standardowym trybie pracy.

Urządzenie współpracuje z głowicami pomiarowymi o częstotliwościach od 24 – 500 kHz, przetwornikami fali S, przetwornikami wykładnicze oraz sondą Pulse Echo 50 kHz.

pundit

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie