Ekstraktor PURE

Nr kat. 20-11600

Modułowy ekstraktor ultradźwiękowy PURE BASIC
Zgodny z normami PN-EN 12697-1, ASTM i AASHTO.
Służy do ekstrakcji mieszanek mineralno-asfaltowych w systemie
zamkniętym, przy użyciu niepalnych rozpuszczalników.

Specjalna modułowa konstrukcja pozwala rozbudować
urządzenie o dodatkowe sekcje takie jak:
– moduł MODA – pozwalający na ekstrakcję mieszanek modyfikowanych gumą;
– moduł ROTA – pozwalający na w pełni automatyczny odzysk bitumu po ekstrakcji;

Ekstraktor PURE wyposażony jest w system ogrzewania pośredniego zapewniający duże bezpieczeństwo pracy z rozpuszczalnikami. Urządzenie może być fabrycznie dostosowane do pracy z trichloroetylenem, czterochloroetylenem lub chlorkiem metylenu.

Specjalny pojemnik z próbką masy w ilości do 3.5 kg umieszcza się w szczelnej komorze ekstraktora. Jednoczesne działanie rozpuszczalnika niepalnego oraz ultradźwięków powoduje bardzo
szybką ekstrakcję masy. Kruszywo oraz wypełniacz odwirowany w wirówce szybkoobrotowej
są natychmiast suszone za pomocą systemu pneumatycznego.
Redestylarka będąca częścią składową ekstraktora odzyskuje prawie
w całości użyty do ekstrakcji rozpuszczalnik.
Urządzenie sterowane poprzez kolorowy ekran dotykowy dostępny w rozmiarze 15 cali.
Najnowsze oprogramowanie Prof.EX 4.0 pozwala na kontrolę i modyfikację ustawień wszystkich parametrów urządzenia, np. dla badania mieszanek niestandardowych.
Praca ekstraktora wymaga stałego dostarczania wody chłodzącej o temperaturze 10°C – 15°C, przepływie 5 – 8 l na minutę
i ciśnieniu 3 bar.

Polecane produkty:

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów