Georadar GPR

Nr kat. GP8000 / GP8800 / GP8100

Najbardziej innowacyjny, szerokopasmowy georadar GP8000 do badań konstrukcji betonowych, zgodny z wymogami norm:
EN 302066-ETSI, AASHTO R37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748-10, ASTM D6087-08, ASTM D6432-11.

Umożliwia ocenę jakości i jednorodności konstrukcji betonowych, a także pełne obrazowanie geometrii zbrojenia w konstrukcjach. Zastosowanie innowacyjnego szerokopasmowego radaru o zakresie od 0,2 GHz do 4,0 GHz, pozwala na szczegółowy skan badanego elementu na głębokość do 70 cm. Dzięki zastosowaniu zmiennej częstotliwości skanowania umożliwia wykonanie na dystansie 1 cm do maksymalnie 2 skanów w pełnym zakresie częstotliwości.

Specjalizowany georadar GP8800 o zmniejszonych wymiarach pozwala na pomiary w ograniczonej przestrzeni, blisko krawędzi obiektu lub na powierzchniach zakrzywionych. Szerokopasmowy radar o zakresie 0,4 GHz do 6 GHz pozwala na pomiary do głębokości 65 cm. Użycie demontowalnego koła enkodera o zmiennej pozycji pozwala na wykonywanie również pomiarów typu „cross-polarization”.

Uzupełniający rodzinę najnowszy georadar GP8100 to jednostka przeznaczona do skanowania obszarowego na dużych powierzchniach, jak płyty pomostowe czy posadzki budynków kubaturowych. Dzięki zastosowaniu bloku anten radarowych o zmiennym zakresie częstotliwości od 0,4 GHz do 4 GHz pozwala na super szybki skan liniowy Superline na odcinku do 1000 m lub skan obszarowy powierzchni do 100 m2. Jeden przebieg skanowania na głębokość do 80 cm jest odpowiednikiem 6 indywidualnych skanów.

Jest to pierwsze na świecie urządzenie przeznaczone do inspekcji, wykorzystujące na dużą skalę rzeczywistość rozszerzoną w zastosowaniach przemysłowych.

Urządzenie sterowane za pomocą unikalnego oprogramowania instalowanego na tablecie iPad, z którym komunikuje się za pomocą modułu Wi-Fi.

 

prospekt-gpr
Polecane produkty:

GEORADAR GP

Georadar służy do pomiarów terenowych konstrukcji inżynierskich (ale również badania dróg) przy użyciu opatentowanej technologii skanowania szerokopasmowego. Badania radarowe to mobilna metoda geofizyczna, nazywana również skrótem: GPR – Ground Penetrating Radar. Podstawą fizyczną pomiarów są fale elektromagnetyczne i ich przetwarzanie za pomocą oprogramowania, które pozwala uzyskać obraz przekroju badanego ośrodka. Umożliwia to ocenę jakości i jednorodności konstrukcji betonowych, a także obrazuje geometrię zbrojenia w konstrukcjach.

Opatentowana technologia oparta jest na mechanizmie emitowania przez antenę nadawczą impulsów fal elektromagnetycznych oraz rejestrowaniu ich przez antenę odbiorczą. Impuls elektromagnetyczny ma stosunkowo wysoką moc szczytową przy bardzo krótkim czasie trwania. Jeśli częstotliwość sygnału jest wyższa, polepsza się rozdzielczość pomiaru. Zarejestrowany obraz falowy (echogram) jest odzwierciedleniem wewnętrznej budowy ośrodka. Występuje zależność: im większy kontrast pomiędzy badanym obiektem a otoczeniem, tym większa amplituda fali odbitej. Metoda georadarowa umożliwia szybką wstępną diagnostykę obiektów. Maksymalne tempo pomiarów to prędkość kilkudziesięciu kilometrów na godzinę.

Nowoczesne modele aparatury georadarowej GP8000, GP8800 oraz GP8100 dostępne w ofercie Viateco, sterowane są za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na tablecie iPad z systemem iOS 9 lub wyższym. Rezultaty pomiarów wyświetlane są na nim w czasie rzeczywistym. Transmisja danych odbywa się za pomocą modułu Wi-Fi, istnieje również możliwość przechowywania danych w zabezpieczonej chmurze.

Bazowy szerokopasmowy georadar GP8000, pozwala wykonywać pomiary konstrukcji betonowych. Jest on zgodny z wymogami norm: EN 302066-ETSI, AASHTO R37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748-10, ASTM D6087-08, ASTM D642-11. Urządzenie to pozwala ocenić jakość i jednorodność konstrukcji betonowych oraz w pełni zobrazować geometrię zbrojenia w konstrukcjach, również wewnątrz budynków. Zastosowanie innowacyjnej technologii zmiany częstotliwości w zakresie od 0,2 GHz do 4,0 GHz pozwala na szczegółowy skan suchych warstw betonu do głębokości 70 cm.

Specjalizowany georadar GP8800 natomiast pozwala na badania w ograniczonej przestrzeni, blisko krawędzi obiektu lub na powierzchniach zakrzywionych. Urządzenie ma zmniejszone wymiary oraz anteny o większej rozdzielczości – zakres to 0,4 GHz do 6 GHz, a umożliwia pomiary georadarowe do głębokości 65 cm.

Najnowszy, wieloantenowy georadar GP8100 umożliwia skanowanie obszarowe na dużych powierzchniach, np. płytach pomostowych lub posadzkach budynków kubaturowych. Urządzenie pozwala na superszybki skan liniowy Superline (na odcinku do 1000 m) lub skan obszarowy (na obszarze do 100 m2). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bloku anten o zmiennym zakresie częstotliwości od 0,4 GHz do 4 GHz. Urządzenie to, jako pierwsze na świecie, wykorzystuje na dużą skalę rzeczywistość rozszerzoną w zastosowaniach przemysłowych. Unikalne rozwiązania zastosowane w tym georadarze ułatwiają detekcję zbrojenia, rur, defektów oraz tylnej ściany elementu, z możliwością nanoszenia znaczników dla poszczególnych obiektów w trakcie pomiarów terenowych.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Numer telefonu i adres mailowy znajdą Państwo w zakładce „kontakt”.

 

 

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów