Mechaniczny młotek Original Schmidt

Nr kat. MLO N / MLO L

Mechaniczny młotek Schmidta w którym liczba odbicia odczytywana jest z podziałki.

Dostępny jako typ N o zakresie pomiaru wytrzymałości na ściskanie od 10 do 70 N/mm² i energia uderzenia = 2,207 Nm lub służący do testowania elementów cienkościennych (<100 mm), małych lub kształtek lanych betonowych, wrażliwych na uderzenie typ L (o tym samym zakresie pomiarowym, ale energii uderzenia = 0,735 Nm)

Młotek Schmidta do betonu, będąc przenośnym przyrządem o masie (najczęściej) ok. jednego kilograma, znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie. Metoda jego działania opiera się na pomiarze poziomu twardości betonu w wyniku dokonywania oceny wystąpienia zmiany energii bijaka odskakującego względem analizowanej powierzchni. Zakres pomiarowy urządzenia mieści się w granicach 10-70 N/mm2, zaś wartość występującego odbicia najczęściej ulega odczytywaniu przez specjalistów w sposób bezpośredni ze skali.

Młotek Schmidta do szybkiej oceny wytrzymałości betonu na ściskanie

Zgodność z normami: EN 12 504-2, EN 13791, ISO/DIS 8045, ENV 206, DIN 1048 część 2, BS 1881 część 202, ASTM C 805, ASTM D 5873(Skały), NFP 18-417, B 15-225, JGJ/T 23-2001, JJG 817-1993

  • Zakres pomiarowy 10 – 70 N/mm2
  • Rejestr liczby odbicia R bezpośrednio na skali urządzenia
  • Wytrzymałość betonu odczytywana z wykresu umieszczonego na młotku
  • Określanie wytrzymałości betonu, jego jednorodności oraz wyznaczanie obszarów o złej jakości
  • Stosowany również do badania skał

Dostępne są dwa typy młotków Schmidta:

  • Typ N – standardowa energia uderzenia 2.207 Nm, do badania elementów o grubości powyżej 100 mm
  • Typ L – zredukowana energia uderzenia 0.735 Nm, do badania elementów cienkościennych o grubości poniżej 100 mm, elementów drobnych lub wrażliwych na uderzenie

W/w młotki Schmidta dostępne są również w wersji NR/LR, gdzie zmierzone wartości liczby odbicia R są rejestrowane w postaci wykresu słupkowego na taśmie papierowej.

Młotek Schmidta – urządzenie służące do nieniszczącego określania wytrzymałości betonu

Choć mnogość powszechnie wykorzystywanych metod określania twardości betonu jest znaczna, od roku 1948 jedna z nich cieszy się niesłabnącą popularnością. Opatentowany wówczas przez szwajcarskiego inżyniera, Ernsta Schmidta, młotek okazał się niezwykle istotnym wynalazkiem, pozwalającym uzyskiwać w łatwy i szybki sposób wiarygodne wyniki odnośnie do wspomnianej twardości, a pośrednio także wytrzymałości betonu na ściskanie. Wieloletnie badania nad wynalazkiem Schmidta potwierdziły jego przydatność w procesie diagnozowania poszczególnych betonowych konstrukcji, co sprawiło, że narzędzie, nazywane także młotkiem Schmidta, sklerometrem czy też twardościomierzem do betonu, jest w tej chwili produkowane przez różne koncerny z całego świata.

Młotek Schmidta wykorzystywany także m.in. przy analizie budowy skał

Wiedząc, czym jest młotek Schmidta i w jaki sposób można dokonać dzięki niemu pomiaru twardości betonu, śmiało można wykorzystywać jego możliwości m.in. do odnajdywania punktów w danej powierzchni, które charakteryzuje niski poziom jakości betonu, co pozwala w odpowiedni sposób zabezpieczyć tego typu obszary, a następnie dokonać ich modyfikacji. Warto wspomnieć również o tym, że młotek Schmidta jest często wykorzystywany m.in. także w pracy specjalistów z dziedziny petrologii. Jego specyfika sprawia bowiem, że świetnie sprawdza się przy dokonywaniu analizy poszczególnych skał.

Najważniejsze zalety mechanicznego młotka Schmidta

Wśród innych zalet opisywanego przyrządu wymienić należy również łatwość jego obsługi, bezproblemowe transportowanie oraz wykonanie z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących wieloletnią zdolność do działania młotka Schmidta na najwyższym poziomie wydajności. Poszczególne modele młotka Schmidta różnią się pod pewnymi względami (typ N o standardowej energii uderzenia na poziomie 2.207 Nm czy typ L o zredukowanej energii uderzenia, której wartość wynosi 0.735 Nm), działając jednak na analogicznej zasadzie. Brak jakichkolwiek elementów elektronicznych czyni z niego ponadto urządzenie doskonałe do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, jak na przykład kopalnie wysokometanowe.

mlotki_22
Polecane produkty:

Charakterystyka Młotka Schmidta

Sklerometr Schmidta, nazywany potocznie Młotkiem Schmidta, jest  najpopularniejszym przedstawicielem urządzeń przeznaczonych do przeprowadzania nieniszczącego badania wytrzymałości betonu. Sklerometria jest badaniem pozwalającym określić twardość skał oraz wyznaczyć wytrzymałość betonu na ściskanie. Pierwsza generacja młotka Schmidta powstała w 1954 r. i została opracowana przez szwajcarskiego inżyniera Ernsta Schmidta, nazwisku którego zawdzięcza swoją nazwę. Został on zaprojektowany z myślą o badaniu wytrzymałości betonu. Zbudowany był z trzpienia uderzeniowego, sprężyny i masy udarowej. Całość zamknięta została w metalowej obudowie, na której znajdujemy analogową podziałkę pozwalającą na odczyt wyniku badania. Nowsze generacje młotka Schmidta posiadają ekrany cyfrowe, prócz tego mogą mieć wbudowane podziałki analogowe.

Młotek Schmidta to przenośny przyrząd, wykorzystujący dynamiczną metodę pomiaru, poprzez ocenę zmiany energii bijaka sprężynowego po odbiciu się od badanej powierzchni. W celu wykonania badania powierzchni z jego użyciem należy przystawić go do niej prostopadle. Wymagane jest, aby powierzchnia była odpowiednio przygotowana przed badaniem. W tym celu przed rozpoczęciem szlifuje się jej wierzchnią warstwę za pomocą kamienia szlifierskiego. Nacisk trzpienia na badaną powierzchnie powoduje naciągniecie sprężyny, aż do wyzwolenia uderzenia. Po uderzeniu masa cofa się i mierzy się dystans, na którym wspomniana masa się cofnęła. Odczytana wartość to liczba odbić R, zaś w młotkach elektronicznych, wartość Q. Liczba R jest ściśle powiązana z twardością badanego elementu. Im materiał jest twardszy, tym bijak odskakuje dalej. Nie ma bezpośredniej korelacji między liczbą R a wartością Q, oznacza to, że nie można przeliczyć jednej wartości na drugą. Typowy wynik badania sklerometrycznego to liczba R. Metoda pomiarowa bazująca na teście  za pomocą młotka Schmidta określa parametr zwany twardością Schmidta, który wyznacza lokalną odporność betonu na wgniecenia, a wartość ta jest często wykorzystywana w badaniach określających wytrzymałość betonu. Twardość Schmidta konwertuje się na wytrzymałość na ściskanie (fc) w MPa i dopiero ta wartość pozwala na określenie klasy i wytrzymałości betonu. Korelacja między parametrami fc – R zależy od wielu czynników, charakteryzujących skład oraz technologie betonu. Aktualnie dostępnych jest wiele krzywych pozwalających na wyznaczenie wytrzymałości betonu, lecz z uwagi na różnice między nimi nie da się wyznaczyć jednej, uniwersalnej krzywej konwersji. Zaleca się, aby do każdego rodzaju betonu opracowywać własną krzywą konwersji, aby wyniki były jak najbardziej dokładne. Błędy w ewentualnych pomiarach mogą świadczyć o braku dokładności w wykonywanych badaniach, małej ilości przeprowadzonych pomiarów oraz używania zużytych, rozkalibrowancych lub niskiej jakości przyrządów sklerometrycznych.

 

Młotek Schmidta – wachlarz zastosowań

Za pomocą tego przyrządu można dokonać nieniszczącego badania wytrzymałości betonu, oznaczanie jego klasy, lokalizowanie obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość lub ulega ona degradacji.

Aktualnie na rynku możemy znaleźć kilka rodzajów młotków Schmidta, specjalnie dobranych pod konkretny rodzaj prowadzonych badań. Oprócz oceny wytrzymałości betonu na ściskanie istnieją również rozwiązania pozwalające na dynamiczną metodę pomiaru nawoju papieru, folii oraz określającej twardość powierzchni skał czy minerałów. Z kolei młotek wahadłowy pozwala na badanie elementów cienkościennych jak płyty gipsowe, spoiny oraz elementów drobnych.

Od lat dostarczamy nowoczesne technologie w dziedzinie badań nieniszczących, w naszej ofercie mogą Państwo znaleźć innowacyjne rozwiązania oferowane przez renomowanych producentów sprzętu techniki pomiarowej.

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów