Paper Schmidt PS8000 – tester papieru i folii

Nr kat. MLO PS8000

Cyfrowy tester nawoju ról papieru i folii Paper Schmidt PS8000 to następca dobrze znanego na rynku młotka Paper Schmidt. Nowa generacja zyskała odświeżony wygląd i możliwości związanie z serią młotków Live !

Młotki Paper Schmidt znajdują zastosowanie w papierniach, drukarniach czy w fabrykach folii. Produkując materiały te na skalę przemysłową ważne jest, aby przechowywać i transportować je w należyty sposób. W tym celu nawija się je w pokaźnych rozmiarów role, których bardzo dużą rolę gra równomierność nawoju. Dla kontroli tego parametru służy Paper Schmidt PS8000, za pomocą którego możemy zbadać równomierność nawoju i mieć pewność, że folia czy papier nadają się do dalszej obróbki. Korzystając z pomiaru liczby odbić R określa on równomierność nawoju roli papieru i foli i jej rozkład. Energia uderzenia wynosi 0,735 Nm, dlatego młotek ten nadaje się do badania materiałów o średniej bądź dużej grubości.

Młotek jest wyposażony w ekran cyfrowy, które obrazują wyniki pomiarów, a także korekcje kierunku uderzenia. Może pracować jako osobne urządzenie, lecz istotniejsza jest możliwość użycia w sprzężeniu z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS lub Android, komputerem PC z systemem Windows lub akcesoryjną drukarką Bluetooth. Nowością jest skanowanie kodów QR, co pomaga w późniejszej identyfikacji badanego materiału. Pamięć młotka pozwala na zapis do 20 000 pomiarów.

Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne umożliwia bezpośredni transfer wyników badań do urządzenia oraz do zabezpieczonej chmury, która umożliwia zdalny dostęp do wyników badań.  Ponadto oferuje dodawanie notatek tekstowych i głosowych, wykonanie zdjęcia badanego materiału, zapisanie lokalizacji miejsca, w którym było wykonywane badania, a także eksport wyników do pliku .csv i .png.

Dodatkowe oprogramowanie Paperlink 2, dostępne na komputery PC, pozwala na przewodowy transfer danych, analizę oraz na aktualizację oprogramowania młotka.

PS8000 spełnia normy TAPPI T834 i TAPPI TIP 1004-01.

Polecane produkty:

Paper Schmidt – niecodzienne zastosowanie znanej metody !

 

Młotek Schmidta jest to bez wątpienia najbardziej powszechnie stosowany przyrząd pomiarowy do szybkiej nieniszczącej oceny stanu konstrukcji betonowej bez konieczności wykonywania odwiertów

i pobierania próbek betonu. Alternatywną metodą badań nieniszczących betonu jest ściskanie próbki w hydraulicznej maszynie wytrzymałościowej.  Na wartość wyniku wytrzymałość betonu wpływa wiele czynników, które da się minimalizować doborem odpowiedniego urządzenia. Są to m.in. wiek betonu, rodzaj powierzchni, karbonatyzacja betonu (zmiany pod wpływem reakcji chemicznych), wilgotność powietrza i temperatura. Młotek Schmidta jest dostępny jako elektroniczny lub mechaniczny (analogowy). Urządzenie jest produkowane w dwóch typach: N i L. W budownictwie jest wykorzystywany przede wszystkim typ N, przeznaczony do badania elementów o min. grubości 100 mm i mocnej strukturze (standardowa energia uderzenia wynosi w tym przypadku 2,207 Nm) i zakresem pomiarowym od 10 do 70 MPa. Typ L charakteryzuje się niską energią uderzenia (np. 0,735 Nm) i przeznaczony jest do badania betonu lekkiego, zapraw czy też elementów cienkościennych, o grubościach mniejszych niż 100 mm. Niezależnie jaki rodzaj młotka zostanie wybrany ich jakość i precyzja zapewniają informację dotyczącą ogólnej wytrzymałości betonu na ściskanie oraz inne czynniki zewnętrzne. Wytrzymałość betonu na ściskanie jest podstawową cechą mechaniczną charakteryzującą materiał budowlany. Wytrzymałość betonu można wyznaczyć na próbkach wyciętych z konstrukcji, a dodatkowo można przeprowadzić badania nieniszczące konstrukcji. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie wyznaczona metodą sklerometryczną dotyczy głównie przypowierzchniowej warstwy betonu. Wykorzystanie  tej metody do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w całej konstrukcji, wymaga skorelowanie uzyskanych wyników, z wynikami uzyskanymi na próbkach rdzeniowych wyciętych z badanej konstrukcji i ściśniętych w maszynie wytrzymałościowej.

Zastosowanie Młotka Schmidta rozszerzało się przez lata testowania i pozwala na badanie nie tylko betonu czy też twardości skał, ale również papieru, foli itp…  Paper Schmidt zapewnia dokładną i wiarygodną ocenę twardości rolki, profilu twardości i zmienności twardości papieru oraz folii i zwojów foliowych. Paper Schmidt charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz natychmiast dostarcza wszystkie kluczowe parametry wymagane do oceny jakości rolki, a co najważniejsze nie powoduje uszkodzenia testowanego zwoju. Pomiar należy rozpocząć na jednym z końców rolki, nie za blisko krawędzi. Przyłożyć młotek prostopadle do rolki i docisnąć do powierzchni z umiarkowaną siłą, zwolnić nacisk w momencie uderzenia. Procedurę powtarzać w regularnych odstępach, aby uzyskać profil całej roli. Po każdym uderzeniu na ekranie wyświetlany jest wynik badania, czyli wartość odbicia oraz liczba uderzeń dokonanych w aktualnej serii.  Paper Schmidt zapewnia automatyczne obliczanie średniej twardości rolki papieru, rozrzutu i odchylenia standardowego. Ponadto urządzenie Paper Schmidt posiada wydłużony okres eksploatacji, aby sprostać wysokim wymaganiom przemysłu papierniczego oraz dedykowane narzędzia, takie jak wstępnie zdefiniowane tolerancje, które sprawiają, że ocena profilu rolki staje się prostą sprawą.

Młotek Paper Schmidt przeznaczony jest do przeprowadzania pomiarów zgodnie z normami:

TAPPI 834 om-07 (Pomiar twardości materiałów w rolach)

TAPPI TIP 1004-01 (Numer rolki TAPPI do inwentaryzacji/systemu monitorowania i kodów kreskowych). Norma ta zaleca wprowadzanie 12-cyfrowego numeru rolki. Paper Schmidt posiada możliwość odczytu numerów identyfikacyjnych (Roll ID) w tym formacie. W instrukcji stosowania są opisane trzy metody badania:

Metoda I – odbicie

Bez konieczności wprowadzania ID roli przed rozpoczęciem badania. Serię pomiarową wykonuje się bezpośrednio po włączeniu urządzenia.

Metoda II – ręczne wprowadzanie ID rolki

Metoda III – wybór zdefiniowanego ID rolki. Dokonuje się go za pomocą oprogramowania Paperlink.

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów