Penetrometr do badania penetracji asfaltu

Nr kat. 20-20670 / 20-20665

Penetrometr automatyczny 20-20670 to cyfrowy przyrząd do badania penetracji asfaltu zgodnie z normą PN-EN 1426.
Zapewnia pomiar zagłębienia igły w próbce w standardowych warunkach (obciążenie, czas, temperatura) za pomocą niezależnego systemu
elektronicznego, eliminującego wpływ dodatkowego obciążenia i tarcia. Ustawienie igły w pozycji początkowej pomiaru odbywa się automatycznie za pomocą układu pomiarowego.
Możliwe jest również użycie trybu półautomatycznego z ustawieniem igły w pozycji startowej pomiaru za pomocą joysticka, będącego standardowym trybem pracy dla  penetrometru cyfrowego 20-20665.
Pomiar w obydwu typach odbywa się w sposób automatyczny, poprzez wyzwolenie trzpienia, a następnie jego zablokowanie po określonym czasie. Wynik pomiaru jest prezentowany na graficznym wyświetlaczu dotykowym (20-20670) lub wyświetlaczu cyfrowym (20-20665).
Penetrometr zapewnia łatwy demontaż normowego trzpienia 100 g (tłok 97,5 g + igła penetracyjna 2,5 g) w celu kalibracji jego wagi.
Zakres pomiarowy: 20-20670 – 0-300 jednostek penetracji (co odpowiada 0-30 mm), 20-20665 – 0-400 jednostek (co odpowiada 0-40mm), przy rozdzielczości 0,01 mm i możliwości swobodnej regulacji czasu badania od 0,01 s.

Penetrometr tego typu to urządzenie wykorzystywane podczas badań, których cel stanowi ustalenie poziomu odporności zarówno nawierzchni, jak i mieszanek asfaltowych o charakterze mastyksowym. W czasie ich przeprowadzania ważne jest użycie trzpieni cylindrycznych, wykonanych w zgodzie z normą EN12697/20, a także ramy ulokowanej w punkcie zapewniającym jak największą stabilność. Tylko wtedy bowiem penetrometr jest w stanie w prawidłowy sposób pełnić swoją funkcję, pozwalając tym samym posługującym się nim osobom wykonywać swoją pracę i uzyskiwać miarodajne wyniki odnośnie parametrów poszczególnych nawierzchni.

Zgodny z normą PN-EN 12697-20

  • Wymienne trzpienie o powierzchniach 1 cm2 i 5 cm2
  • Zestaw obciążników (500 N)
  • Czujnik zegarowy 30 mm x 0,01 mm
  • Forma sześcienna 70,7 mm do przygotowywania próbek poddawanych penetracji
  • Forma sześcienna 69 mm służąca do unieruchamiania próbek
  • Wanna ze stali nierdzewnej z termostatem

Zależnie od ilości badanych próbek, dostępne są 2 wersje penetrometru:

Jednostanowiskowa (20-1830) oraz dwustanowiskowa (20-1840)

Przygotowanie penetrometru tłoczkowego do badania nawierzchni

Posługując się penetrometrem do nawierzchni  pamiętać należy o tym, że powinien zostać on przed przystąpieniem do wykonania pomiaru w odpowiedni sposób (tzn. stabilnie) ustawiony. Następnie należy zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia zamontować jego obciążniki, zamocować trzpień, a także czujnik zegarowy, który jednak – co ważne – nie może ulec zbyt mocnemu zaciśnięciu, ponieważ w takiej sytuacji mógłby on pracować niezbyt dokładnie. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia badania pamiętać warto także o wzniesieniu kołka czujnika i jego przesunięciu ponad punkt podparcia i następnym upuszczeniu. Gdy do tego dojdzie, pozostaje jedynie przejść do wyzerowania czujnika, wypełnienia łaźni wodnej cieczą i uregulowaniu jej temperatury.

Przebieg pomiaru przy użyciu penetrometru do nawierzchni

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać podczas analizowania stopnia twardości nawierzchni za pomocą opisywanego penetrometru jest przygotowanie próbki w specjalnych formach sześciennych i ulokowanie jej pod trzpieniem urządzenia. Następnie należy wstępnie obciążyć ją poprzez przekręcanie koła tak długo, aż trzpień ulegnie zetknięciu z próbką. Gdy do tego dojdzie, zachodzi konieczność wykonania dodatkowego połowicznego obrotu, aby otrzymać pierwotne obciążenie na poziomie 25 N. Kolejnym etapem pomiaru jest natomiast ustawienie i wyzerowanie czujnika. Po przeprowadzeniu tej czynności nadchodzi czas aplikacji obciążenia wynoszącego 500 N (zgodnego z normą), do czego niezbędne jest ponowne przekręcenie koła – tym razem poprzez trzykrotne wykonanie obrotu (łącznie ok. 15 mm). Pamiętać należy również o przesunięciu czujnika w bok i podniesieniu obciążników i wymianie próbki już po zakończeniu badania.

Wyjątkowo wydajny i trwały penetrometr marki InfraTest

Charakteryzowany penetrometr do asfaltu twardolanego jest w stanie służyć posługującym się nim osobom przez bardzo długi czas, ponieważ wykonany został przy użyciu wyłącznie najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu jest wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto rozpoznanie wszystkich jego funkcji zajmuje tylko chwilę, zaś możliwość nabycia urządzenia w dwóch wersjach – jedno- bądź dwustanowiskowej – sprawia, że zakup odpowiadającego w największym stopniu potrzebom danego klienta produktu nie stanowi najmniejszego problemu. Dokładnie tak, jak posługiwanie się nim nawet w warunkach niesprzyjających dokonywaniu pomiaru.

Zobacz też

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie