Komora klimatyczna

Nr kat. 20-61200 / 20-61300

Komory klimatyczne 450 l (20-61200) lub 734 l (20-61300) zapewniają możliwość wykonywania badań w temperaturze -70°…..+60°C.
Przystosowane są do pracy z maszynami dynamicznymi 10 kN (20-60200), 50 kN (20-60300), 100 kN (20-60400) lub urządzeniem TRAVIS.
Kontrola komory odbywa się za pomocą systemu czujników oraz oprogramowania DYNASOFT, a dane pomiarowe przedstawiane są w czasie rzeczywistym, przy czym jeden z czujników pomiarowych montowany jest na próbce badawczej.

Komory zapewniają zakres temperatur roboczych: -70°…..+60° z dokładnością ± 0,2….0,7 K, przy temperaturze otoczenia: +15°….+25°.
– ;

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów