Asfalty

Asfalt to kluczowy element mieszanki mineralno-bitumicznej, nieprzypadkowo określany mianem lepiszcza. Wyróżnia się właściwościami fizykomechanicznymi silnie zależnymi od temperatury i obciążenia. Warto zaznaczyć, iż materiał ten może przyjąć stan lepki, lepkosprężysty lub sprężysty co ma ogromne znaczenie przy transporcie, przechowywaniu czy aplikacji. Znajomość podstawowych cech asfaltu pozwala nam zaprojektować i wykonać mieszankę  odpowiednią do warunków pogodowych czy obciążenia ruchem.

Penetracja asfaltu jest jednym z kluczowych jego parametrów - zarówno dla nowego jak i poddanego recyklingowi.

Penetrometr do badania penetracji asfaltu

Zobacz produkt

Szeroki wybór zakresów pomiarowych, pomiar siły do 4 próbek jednocześnie.

Duktylometr cyfrowy

Zobacz produkt

Urządzenie myjące do bitumu

Zobacz produkt

Automatyczny system badający próbki w wodzie i glicerynie !

Pierścień i Kula (PiK)

Zobacz produkt

Reometr zginanej belki (BBR)

Zobacz produkt

Na czym polega badanie penetracji asfaltu?

Jedną z podstawowych metod badań asfaltu jest badanie polegające na penetracji. Metoda ta definiuje właściwości, dzięki której można w sprawny i profesjonalny sposób sklasyfikować asfalt określając jedną z miar konsystencji asfaltu - jego twardość. Penetracja wyrażona jest jako głębokość, na jaką wnika normowa igła penetracyjna w próbkę poddawanego badaniom materiału. Warto zaznaczyć, iż metoda ta przeprowadzana jest w sprecyzowanych warunkach, czyli w ciągu 5 sekund, ze stałym obciążeniem wynoszącym 100g, w temperaturze 25 stopni Celsjusza, w urządzeniu które (co pewnie nie dziwi) nosi nazwę penetrometr. W ofercie Viateco dostępne są penetrometry półautomatyczny i automatyczny niemieckiej firmy Infratest. Są to urządzenia cyfrowe, z niezależnym   elektronicznym systemem pomiarowym, w których regulacja ustawienia igły dokonywana jest za pomocą innowacyjnego joysticka. Penetrometry są w pełni zgodne z normą PN-EN 1426.

A może temperatura mięknienia asfaltu?

Najbardziej powszechną metodą pomiaru temperatury mięknienia asfaltu jest Pierścień i Kula (po angielsku Ring and Ball) gdzie w warunkach normowych na 2 pierścieniach wypełnionych asfaltem umieszcza się kulki stalowe. Całość, wraz ze specjalnym stojakiem umieszczamy w naczyniu z wodą lub gliceryną (zależnie od zakresu badania) i ogrzewamy równomiernie ze stałym przyrostem temperatury. Za temperaturę mięknienia uznajemy temperaturę, w której warstwa asfaltu obciążonego kulką dotknie podstawy stojaka. Dostępny w ofercie Viateco automatyczny aparat Pierścień i Kula ułatwia określenie tego momentu dzięki użyciu 2 laserowych barier wykrywających zakończenie badania. Ponadto, dzięki precyzyjnemu sterowaniu ogrzewania lampą halogenową, wentylatorowi chłodzącemu oraz mieszadłom magnetycznym zapewnia idealny przyrost temperatury zgodny z normą PN-EN 1427, niezależnie od ogrzewanego medium.

Jak zbadać ciągliwość?

Kolejną podstawową metodą jest badanie ciągliwości asfaltu. Zanim przejdziemy do opisu badania, warto wyjaśnić - czym jest ciągliwość materiału? Otóż charakteryzuje się ona zdolnością do wydłużania badanej próbki asfaltu. Analiza ta odbywa się w odpowiednich warunkach, z uwzględnieniem, iż najwyższe ciągliwości materiału osiąga się w temperaturze od 28 stopni do 32 stopni Celsjusza. Ciągliwość to badanie, które polega na określeniu maksymalnej długości materiału, jaką ten może osiągnąć bez zerwania, oczywiście z uwzględnieniem określonych warunków do przeprowadzenia takich jak temperatura kąpieli wodnej, w której umieszczono próbki, czas termostatowania czy prędkość rozciągania. 

Badanie to przeprowadzane jest przy wykorzystaniu duktylometru. W ofercie Viateco dostępna jest szeroka gama duktylometrów cyfrowych, zgodnych z normą PN-EN 13589 (ciągliwość asfaltu) oraz PN-EN 13398 (nawrót sprężysty), różniących się długością łaźni wodnej, ilością torów pomiarowych lub wyposażeniem dodatkowym takim jak czujnik pomiaru siły czy termostat o szerszym zakresie temperatur.