Duktylometr cyfrowy

Nr kat. 20-2336 / 20-2346 / 20-2356

Duktylometry cyfrowe o długościach pomiaru od 400 mm do 1500 mm, zależnie od modelu służą do:

badania ciągliwości asfaltu z pomiarem siły zgodnie z wymaganiami normy EN 13589, nawrotu sprężystego według EN 13398, oznaczania siły rozciągania lepiszczy asfaltowych według EN 13703 oraz elastyczności mieszanek asfaltowych zgodnie z ASTM D113, AASHTO T 51 czy GOST 11505-75.

Sterowane komputerowo badanie umożliwia jednoczesny pomiar dla max 4 próbek, z wykorzystaniem cyfrowego system pomiaru przemieszczenia i ciągłej regulacji prędkości posuwu w zakresie od 1 do 50 mm/min.
Dostępne czujniki pomiaru siły o zakresie do 500 N o rozdzielczości 0,1 N lub 100 N o rozdzielczości 0,01 N.

Oprogramowanie umożliwia zaprogramowanie przez użytkownika różnych parametrów badania.
Cały przebieg badania jest kontrolowany, a wykresy przemieszczeń, sił i temperatury (tylko w przypadku zastosowania opcjonalnych
czujników temperatury) są prezentowane w czasie rzeczywistym.
Wyniki badań są obliczane i zapisywane w bazie danych.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z izolowaną termicznie łaźnią wodną, zamykaną przeszkloną pokrywą

Duktylometr to urządzenie, które służy do pomiaru ciągliwości asfaltu. Ciągliwość to nic innego jak proces wydłużania próbki danego materiału, w odpowiednio dobranych i określonych warunkach badania. Warto zaznaczyć, iż normową temperaturą pomiaru ciągliwości jest temperatura pokojowa, czyli 25 stopni Celsjusza. Niemniej jednak najwyższe wartości wydłużenia próbki materiału osiąga się w przedziale pomiędzy 28 a 32 stopniami Celsjusza. Sam pomiar ciągliwości asfaltu polega na określeniu maksymalnej długości, jaką próbka materiału osiągnie bez jej zerwania. Warto zaznaczyć, iż pomiar ten musi przebiegać zgodnie ze ściśle określonymi warunkami normy.

Duktylometr cyfrowy z pomiarem siły – innowacja i wysoka jakość wykonania

W ofercie viateco.eu dostępny jest duktylometr cyfrowy z pomiarem siły, który jest zgodny z następującymi normami – PN-EN 13589 (ciągliwość asfaltu) oraz PN-EN 13398 (nawrót sprężysty). Urządzenie to umożliwia badanie w tym samym czasie aż czterech próbek asfaltu, dzięki czemu cały proces przebiega sprawnie i w komfortowych dla użytkownika warunkach. Ponadto, duktylometr został wyposażony w oprogramowanie, w którym użytkownik może samodzielnie zaprogramować własne parametry badania.

Należy zaznaczyć, iż badanie ciągliwości asfaltu można wykonać wraz z pomiarem siły rozciągającej w funkcji prędkości rozciągania oraz w funkcji temperatury. Dzięki temu można w sprawny i bardzo dokładny sposób ocenić zmiany kohezji asfaltu, czyli stawiania oporu podczas podejmowania próby rozdzielania na części. W tym momencie analizy można także obliczyć pracę odkształcenia oraz maksymalną siłę rozciągającą.

ift-bitumen-testing-equipment_0023-en-202012
Polecane produkty:

Badania z użyciem duktylometru

Badania duktylometrem pozwalają zmierzyć przyczepność bitumu i jego zdolność do rozciągania. Przy projektowaniu nawierzchni elastycznych konieczne jest, aby lepiszcza asfaltowe tworzyły wokół kruszywa cienką, ciągliwą warstwę, która poprawi fizyczne właściwości kruszywa. Materiał wiążący o niewystarczającej plastyczności pęka pod wpływem powtarzających się obciążeń spowodowanych ruchem drogowym oraz tworzy przepuszczalną powierzchnię w nawierzchni. Próbki do badań w duktylometrze pobiera się zgodnie z PN-EN 58 oraz przygotowuje zgodnie z PN-EN 12594. Następnie próbki umieszcza się w specjalnie zaprojektowanych mosiężnych formach. Dla badania nawrotu sprężystego wykorzystuje się formy zgodne z PN-EN 13398, test ten pozwala określić jakie właściwości sprężysto-elastyczne posiadają lepiszcza asfaltowe. W przypadku badań ciągliwości asfaltu wykorzystuje się formy zgodne z PN-EN 13589. Badanie polega na określeniu maksymalnej długości rozciąganej próbki, bez jej zerwania w określonych warunkach badania.

Procedura badania nawrotu sprężystego

Badanie nawrotu sprężystego polega na rozciągnięciu próbki do 200 mm przy stałej prędkości tj. 50 mm/min w temperaturze 25°C. Utworzoną „nitkę” asfaltową przecina się w połowie, następnie po 30 minutach mierzona jest odległość między dwoma końcami przeciętej próbki. Wynikiem nawrotu sprężystego wyrażonego w procentach, jest stosunek zmierzonej odległości do rozciągnięcia próbki (200 mm) pomnożonego razy 100. Obliczony procent świadczy o dużym lub małym nawrocie sprężystym próbki, w którym to 0% oznacza brak sprężystości, a w przypadku 100% materiał powraca do pierwotnego kształtu.

Procedura badania ciągliwości asfaltu

Badanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych w duktylometrze cyfrowym przeprowadza się dla trzech próbek umieszczonych w łaźni wodnej o ustalonej temperaturze (dla każdego materiału może być różna). Prędkość rozciągania próbek wynosi 50 mm/min. Próbkę rozciąga się aż do wydłużenia 1333% (400 mm). Jeżeli próbka podczas testu zostanie zerwana należy powtórzyć badanie zwiększając temperaturę badania o 5°C. Wyniki badań oblicza się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13703.

Duktylometr cyfrowy Infratest

Duktylomter cyfrowy niemieckiego producenta Infratest służy do przeprowadzenia badania oznaczania nawrotu sprężystego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13398, badania ciągliwości asfaltu z pomiarem siły zgodnie z PN-EN 13589, oznaczania siły rozciągania lepiszczy asfaltowych według PN-EN 13703 oraz elastyczności mieszanek asfaltowych na podstawie norm ASTM D113, AASHTO T 51 czy GOST 11505-75. Urządzenie występuje w kilku wersjach w zależności od długości pomiaru (od 400 mm do 1500 mm), ilości torów pomiarowych (max. 4) oraz z dodatkowym wyposażeniem który rozszerza wielozadaniowość maszyny – przykładowo zastosowanie większej liczby czujników temperatury pozwoli nam na bieżąco odczytywać wyniki pomiaru ciągliwości dla funkcji temperatury i prędkości rozciągania. Zakres prędkości rozciągania wynosi od 1 do 50 mm/min, standardowo czujnik pomiaru siły posiada zakres od 1 do 500 N, a rozdzielczość wynosi 0,1 N. Obudowa urządzenia została wykonana z malowanej proszkowo stali, w nią wbudowana jest łaźnia wodna wykonana ze stali nierdzewnej. W celu optymalizacji oraz zwiększeniu wydajności, urządzenie umożliwia jednoczesny pomiar do maksymalnie czterech próbek. Wbudowane oprogramowanie wyświetla w czasie rzeczywistym wykresy przemieszczeń, siły oraz temperatury. Do badania próbek w niskich temperaturach zaleca się stosowanie systemu chłodzącego, a w przypadku przeprowadzania badań w temperaturze poniżej zera należy wypełnić łaźnie glikolem. Interesującą funkcją dla użytkowników jest możliwość zaprogramowania własnych parametrów badania. System chłodzący stanowi dodatkowe wyposażenie, które można zakupić wraz z duktylometrem.

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów