Urządzenie DSD (Darmstadt Scuffing Device)

Nr kat. 20-40030

Urządzenie DSD (Darmstadt Scuffing Device 2018) do badania odporności warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na przecieranie

Zgodne z normą PN-EN 12697-50, część B

Jedyne obecnie dostępne na rynku urządzenie spełniające wymogi powyższej normy !

Urządzenie wyposażone jest w ramę badawczą z siłownikiem obciążającym koło, system automatycznego zadawania obciążenia wraz z obrotową jednostką napędową, zapewniający ciągły kontakt koła z próbką
Sterowanie poprzez komputer PC pozwala na swobodną konfigurację parametrów testu, takich jak cykle, prędkość czy obciążenie wraz z pomiarem przemieszczenia pionowego oraz temperatury powierzchniowej próbki umieszczonej w podgrzewanej formie o wymiarach 260 x 260 mm.

Bezpieczeństwo zapewnia rama zabezpieczona przeźroczystą osłoną bezpieczeństwa, a wygodę pracy układ wyciągowy z zabudowanym separatorem ziarna.

Urządzenie wymaga zasilania w sprężone powietrze o ciśnieniu min. 5 bar

Zobacz też dsd-prospekt

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów