Nawierzchnie

Nawierzchnia drogowa każdego dnia przechodzi różnorodne rzeczywiste testy obciążenia, które potwierdzają lub też poddają w wątpliwość jej stan. Aby uniknąć wystąpienia niepożądanych efektów, należy poddać ją badaniom jeszcze na etapie projektowania.  Służą temu dostępne w naszej ofercie m.in. małe i duże koleinomierze (wheel tracker) oraz aparaty VSS. To specjalistyczne urządzenia, które bardzo dokładnie badają parametry nawierzchni czy podbudowy.

DSD już obecne w Polsce !

Urządzenie DSD (Darmstadt Scuffing Device)

Zobacz produkt

Popieraj ochronę klimatu - zrezygnuj z paliw kopalnych !

Wiertnica elektryczna do nawierzchni

Zobacz produkt

Najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie do zagęszczania próbek MMA

Prasa żyratorowa (Gyratory compactor)

Zobacz produkt

Badanie szorstkości to nie tylko nawierzchnie drogowe ale również posadzki i elementy malowania. To również badania laboratoryjne kruszyw.

Wahadło angielskie do badania szorstkości

Zobacz produkt

Płynne i skuteczne wykonywanie odwiertów w nawierzchniach drogowych dzięki napędowi hydraulicznemu.

Wiertnica hydrauliczna w formie przyczepy

Zobacz produkt

Maszyny dynamiczne, dzięki modułowej budowie i różnorodnym akcesoriom pozwalają na wykonywanie bardzo szerokiego zakresu badań

Maszyna dynamiczna do badań MMA

Zobacz produkt

Komora klimatyczna zapewnia utrzymanie wymaganej normą temperatury podczas badań

Komora klimatyczna

Zobacz produkt

Szeroka gama modułów pomiarowych pozwala na rozszerzenie możliwości pomiarowych maszyn dynamicznych.

Moduły pomiarowe maszyn dynamicznych

Zobacz produkt

Wysokiej jakości koleinomierze małe i duże (wheel tracker)

Koleinomierz (ang. wheel tracker) to urządzenie, które wykorzystywane jest do badania odkształceń wysokotemperaturowych, potocznie określanych mianem kolein, występujących w podłożu i nawierzchni drogowej. Aby proces ten mógł być monitorowany, do badania przygotowywane są próbki o różnych kształtach - dana forma i jej wielkość zależy od wyboru modelu koleinomierza. Przykładowo mały koleinomierz brytyjski (wheel tracker) wykorzystuje próbki kwadratowe o wielkości 305 x 305 mm, prostokątne o wielkości 305 x 405 mm lub też walcowe o średnicy 200 mm. W dużym koleinomierzu (Large Device) badamy jedynie próbki prostokątne o wielkości 500 x 180 mm, ale za to pod znacznie większym naciskiem koła ogumionego. Koleinomierz niemieckiej firmy Infratest pozwala natomiast na badanie próbek prostokątnych 260 x 320 mm lub 260 x 410 mm i walcowych o średnicy 300 mm - zarówno w powietrzu, jak i w wodzie.

Próbki poddawane badaniom wycinane są z nawierzchni drogowej lub też pochodzą one z odwiertów wykonanych w danym podłożu. Mogą również zostać przygotowane w laboratorium dzięki zastosowaniu zagęszczarek takich jak Sector Compactor lub Roller Compactor. Badanie koleinomierzem jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującą normą europejską EN 12697-22 (Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, część 22: Koleinowanie). Koleinomierze ze względu na szalenie istotne funkcje, które pełnią, zostały wyposażone w innowacyjną opcję sterowania komputerowego, dzięki czemu dokonywanie pomiarów jest bardzo dokładne i rzetelne. Proces badania przebiega bardzo sprawnie, ponieważ tego typu urządzenia oferują możliwość zapamiętywania wyników pomiarowych i parametrów badania. 

Podstawę w naszej ofercie stanowią także koleinomierze tzw. dwumiejscowe. Oznacza to, że urządzenie bada w tym samym czasie dwie próbki, które mogą pochodzić z różnych miejsc tej samej nawierzchni. Dzięki temu łatwiej jest sprawdzić stan podłoża drogowego i dodatkowo wywnioskować, w którym miejscu występują odkształcenia wysokotemperaturowe. Proponowane przez nas koleinomierze odznaczają się solidną konstrukcją. Komora wykonana jest ze stali nierdzewnej, wyposażona w przeszklone drzwi lub uchylną przeszkloną pokrywę, zależnie od producenta. Koleinomierz Large Device natomiast charakteryzuje się wysokiej jakości kabiną z podwójnie przeszklonymi drzwiami.

Aparaty VSS-dokładne badanie nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego

Aparaty VSS, określane także mianem płyt VSS służą do badania nośności i zagęszczania nawierzchni drogowych lub  podłoża podatnego. Badanie przeprowadzane jest zgodnie z normą DIN 18134 (Test obciążenia płytą), która ma zastosowanie w robotach ziemnych, fundamentowaniu oraz przy budowie dróg. Celem badania przy użyciu aparatu VSS jest określenie linii osiadania obciążenia i zarazem wykorzystania zebranych danych do oceny odkształcalności i nośności gruntu przy użyciu siłownika 100 kN i standardowej płyty o średnicy 300 mm. Urządzenie może zostać dodatkowo wyposażone w oprogramowanie i komputer, dzięki czemu analiza wyników przebiegnie w sposób bardzo dokładny i sprawny. Ponadto istnieje możliwość archiwizacji pomiarów, a co za tym idzie, także łatwiejsze sporządzenie analizy z przeprowadzonych badań. Ze względu na indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta, dostępne są także aparaty z modułem GPS, które umożliwiają określenie oraz zapisanie w sporządzonej analizie dokładnych współrzędnych geograficznych. Aby ułatwić przemieszczanie się z aparatem VSS, elementy zespołu hydraulicznego i pomiarowego znajdują się w dwóch oddzielnych skrzyniach. Dostępne są również modele o wzmocnionym siłowniku hydraulicznym 200 kN, pozwalające na pracę z płytami o średnicach 600 mm i 762 mm. 

Innowacyjnym rozwiązaniem firmy Infratest jest zastosowanie jednopunktowego pomiaru osiadania w centrum płyty VSS w miejsce klasycznego pomiaru w 3 punktach na obwodzie.