Maszyny wytrzymałosciowe MEGA

Nr kat. M6 / M7 / M10 / M100 + M11/ M110

Rodzina maszyn kombinowanych tj. składających się z 2 odrębnych ram pomiarowych o różnych zakresach i przeznaczeniu, zasilanych i kontrolowanych przez wspólny zespół napędowo-sterujący. Dzięki możliwości doboru parametrów maszyn składowych uzyskujemy praktycznie nieograniczone możliwości badawcze zarówno dla badań na ściskanie, jak i zginanie/rozciąganie dla dowolnych materiałów budowlanych oraz kształtów i wymiarów próbek. Wszystkie maszyny są zgodne z ISO 7500-1, a obsługiwane normy to z jednej strony EN 196, a z drugiej EN 12390-4.

W jej skład wchodzą poniższe serie:

MEGA 6 – maszyna do typowych próbek betonowych i z kamienia naturalnego zapewniająca ściskanie w zakresie 2000 kN, 3000 kN lub 4000 kN oraz zginanie w zakresach 100 kN / 200 kN / 300 kN. Dostępna zarówno w wersji kompaktowej (SD), jak i z oddzielną szafą sterującą (AS).

MEGA 7 – maszyna bazowa, o prostej konstrukcji i ręcznym sterowaniu 4 kolumnowej ramy na ściskanie 2000 kN lub 3000 kN oraz 2 kolumnowej ramy na zginanie 100 kN lub 200 kN.

MEGA 10 – maszyna przeznaczona przede wszystkim do badania próbek zapraw cementowych na ściskanie i zginanie wg EN 196, ale dzięki swojej uniwersalności również rdzeni odwiertów, zapraw i betonów modyfikowanych polimerami czy żywicami epoksydowymi wg EN 1433 lub materiałów ogniotrwałych wg EN 993-5. Dostępne zakresy na ściskanie to 400 kN, 500 kN, 600 kN, 1000 kN, 1200 kN, a na zginanie to 20 kN, 30 kN lub 50 kN. Dostępna w wersji kompaktowej z kontrolerem DIGIMAXX C-20 oraz z szafą sterującą AS C-20.

MEGA 100 – maszyna kompaktowa do badań cementów, zapraw, wylewek i odwiertów na ściskanie w zakresie 100 kN, 200 kN lub 300 kN oraz zginanie w zakresach 10 kN, 20 kN lub 30 kN.

Dzięki specjalnej wkładce PWS możliwe jest również badanie na ściskanie materiałów o niskich wytrzymałościach (chude betony, grunty stabilizowane) w ramie do badań zginania.

W skład tej rodziny wchodzą również 2 linie maszyn przeznaczonych tylko do badań na ściskanie:

MEGA 11 – maszyna o 2 kolumnowej konstrukcji zapewniające ściskanie niewielkich próbek, jak odwierty czy kostka brukowa w zakresach 400 kN, 600 kN, 1000 kN lub 1200 kN. Ponadto dzięki swojej konstrukcji pozwala na wykonywanie badań metodą brazylijską, o kontrolowanej prędkości posuwu lub deformacji oraz modułu Younga.

MEGA 110 – maszyna pozwalająca na badanie cementów, zapraw, jastrychów czy gipsów na ściskanie, podobnie jak związanych i niezwiązanych spoiwem hydraulicznym mieszanek wg EN 13286-41 w zakresach 100 kN, 200 kN lub 300 kN.

Wszystkie maszyny przystosowane są do współpracy z oprogramowaniem PROTEUS do gromadzenia i przetwarzania wyników pomiarowych. Maszyny automatyczne mogą ponadto być sterowane z poziomu tego oprogramowania.

Polecane produkty:

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów