Akademia Menadżera Innowacji

Viateco sp. z o.o. bierze udział w w/w projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój