III Forum Dni Asfaltu

Z przyjemnością informujemy, że Viateco Sp. z o.o. jest Srebrnym Sponsorem Konferencji, która odbędzie się w Żninie, w dniach 18 – 20.03.2024.

Organizator – Polski Kongres Drogowy oraz patronat merytoryczny ze strony głównych organizacji branżowych, jak Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa czy Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych są gwarantem profesjonalnego poziomu prezentacji i dyskusji. Liczne grono Partnerów, będących kluczowymi graczami na rynku asfaltów, umożliwi dostęp do kluczowych informacji o potencjale i zagrożeniach z nim związanych.

Dla Viateco sp. z o.o. będzie to okazja do zaprezentowania popularnych wśród naszych Klientów elementów wyposażenia Laboratoriów Bitumicznych, produkowanych przez Infratest GmbH, zwłaszcza że co najmniej kilku prelegentów odwołuje się w swoich prezentacjach do badań mieszanek z ich użyciem.

Będzie też kilka niespodzianek i nowości – zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas Konferencji !