Trzeba Koniecznie Zobaczyć = TKZ 2023

12 września 2023, w samo południe rozpoczęła się rejestracja uczestników Konferencji Technicznej Kontroli Zapór. Jako Srebrny Sponsor postanowiliśmy ułatwić międzynarodowemu gronu Prelegentów oraz Gości dostęp do najnowszych technologii badań nieniszczących obiektów kubaturowych i budowli inżynierskich przygotowując stoisko prezentujące urządzenia produkcji firmy Screening Eagle – takie jak georadary GP8000 i GP8800, PD8050 – betonoskop ultradźwiękowy pulse echo, z dostępem jednostronnym czy najnowszą wersję detektora zbrojenia PM8000.

Wszystkie te urządzenia dostępne będą do testów i pokazów przez cały czas trwania Konferencji, aż do piątku 15 września 2023 – w tym dniu przewidujemy pokazy terenowe – po uprzednim uzgodnieniu z naszymi pracownikami, obecnymi na Konferencji.

Zapraszamy !