Akademia Menadżera Innowacji – sukcesy

Szkolenie w ramach VI edycji Akademii Menadżera Innowacji dobiegło końca. Uczestnicy przez pół roku intensywnych szkoleń, ćwiczeń i wymiany doświadczeń rozwijali szeroki zakres kompetencji związanych z nowoczesnym zarządzaniem i innowacjami. Akademia pomogła nam rozwinąć umiejętności takie jak:

1. Bycie Innowacyjnym Liderem: zdobyliśmy umiejętności kierowania zespołem w kontekście zmian i nowych technologii, wspierając kreatywność i skuteczną implementację innowacji.

2. Analiza Trendów: nauczyliśmy się identyfikować kluczowe trendy rynkowe oraz przewidywać zmiany branżowe, co pozwala na strategiczne planowanie rozwoju firmy.

3. Zarządzanie Projektem Innowacyjnym: Szkolenie obejmowało praktyczne aspekty zarządzania projektem innowacyjnym – od koncepcji po wdrożenie, uwzględniając ryzyko i efektywność.

4. Komunikacja Interpersonalna: mieliśmy możliwość doskonalić umiejętności komunikacji, zwłaszcza w kontekście przekazywania idei innowacyjnych oraz budowania współpracy w zespole.

5. Technologie Cyfrowe: zdobywaliśmy wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, co daje nam szanse na lepsze zrozumienie potencjału digitalizacji dla rozwoju firmy.

Udział w Akademii Menadżera Innowacji stanowił znaczący wkład w rozwój naszych umiejętności, umożliwiając adaptację do dynamicznego środowiska biznesowego oraz skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.