Georadary Screening Eagle

Georadar – zasada działania

Pomiary urządzeniami georadarowymi odbywają się poprzez emitowanie przez urządzenie fal elektromagnetycznych, które mieszczą się w zakresie od krótkich do ultrakrótkich. Fale te odbijają się od warstw i elementów badanego obiektu, które charakteryzują się zmianami właściwości dielektrycznych.

Różne urządzenia stosują różne techniki radarowe jak na przykład interferometria radarowa, radar
z syntetyczną aperturą, czy skokowa modulacja częstotliwości fali. Dla konkretnych zastosowań dobiera się w urządzeniach odpowiednie techniki lub w przypadku bardziej skomplikowanych urządzeń, kompilacje różnych technik. W urządzeniach marki Proceq zastosowana jest ostatnia z wymienionych przeze mnie technik – technika radarowa SFCW (stepped-frequency continuous wave). Jest to optymalna technika pozwalająca na uzyskanie przewagi nad dotychczas oferowanymi na rynku modelami dzięki możliwości pracy i dokładnej wizualizacji obiektów znajdujących się na różnych głębokościach bez konieczności wymiany anteny.

Georadary GP / GS

Rodzina georadarów produkcji szwajcarskiej firmy Screening Eagle (marka Proceq) składa się z 3 modeli georadarów do badania konstrukcji betonowych (seria GP 8xxx) oraz jednego modelu służącego do badań nawierzchni różnego typu  – GS 8000. Georadary te wykorzystują, w procesie badania
i wizualizacji struktury badanych obiektów, najnowsze rozwiązania z zakresu obrazowania, w tym obrazowanie 3D oraz „rozszerzoną rzeczywistość” (AI). Zaletą całej serii jest również bezprzewodowa łączność WiFi z iPadem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie sterujące oraz rejestrujące wyniki pomiarów. Dane transferowane są także w zaszyfrowaną przestrzeń dyskową w chmurze, gdzie natychmiastowy dostęp do danych ma cały zespół badawczy niezależnie w jakim miejscu na świecie się aktualnie znajduje. Ponadto producent oferuje oprogramowanie będące platformą integrującą bazy danych z pomiarów całej rodziny georadarów oraz innych urządzeń do badań nieniszczących konstrukcji betonowych produkcji firmy Screening Eagle (marka Proceq). Ten zbiór unikalnych cech pozwala na uzyskanie znacznej przewagi georadarów z rodziny GP/GS nad urządzeniami konkurencji.

Georadary do betonu – modele GP 8000 / 8100 / 8800

Podstawowym modelem georadarów do betonu jest GP 8000. To pierwszy model wyprodukowany pod marką Proceq, jednocześnie jest on najbardziej uniwersalnym z całej grupy. Pozwala on na szczegółowe skanowanie konstrukcji betonowych do głębokości 80 cm. Dzięki zastosowaniu anten o zmiennej częstotliwości w zakresie 200 – 4000 MHz jest pierwszym na świecie georadarem pozwalającym na uzyskanie bardzo szczegółowego obrazu i wykrycie zbrojenia, czy też defektów zarówno tuż pod powierzchnią badanego obiektu, jak i w jego głębszych warstwach, czy też wykrycie tylnej ściany, przy jednym testowym przejeździe. Ponadto w ramach pojedynczego przejazdu możemy wykonać skan liniowy o długości aż do 1000 m.

Kolejnym modelem wprowadzonym do oferty przez producenta był georadar GP 8800. Jego przewagi nad modelem GP 8000 to rozmiar (jest on małym urządzeniem mieszczącym się w dłoni) oraz możliwość skanowania prostopadle i poprzecznie do kierunku ustawienia anteny (możliwość zmiany położenia kółka transportowego). Mimo małego rozmiaru jest to urządzenie posiadające niemal te same olbrzymie możliwości co jego większy brat. Model ten powstał, aby ułatwić pomiary w trudno dostępnych miejscach, narożnikach ścian, nieregularnych, zakrzywionych powierzchniach itp. Jego roboczy zakres częstotliwości to 400 – 6000 MHz, a maksymalna głębokość skanowania sięga 65 cm.

Ostatnim modelem, który uzupełnia możliwości tej rodziny georadarów o szybkie skanowanie obiektów o dużej kubaturze jest georadar GP 8100. Wyróżnia się on na tle pozostałych modeli nie tylko wymiarami, które są znacznie większe, ale nadal można o nim powiedzieć, że jest kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze, oraz mieści się w jednej niedużej walizce, ale przede wszystkim tym, że integruje w jednej obudowie aż 6 anten o zmiennej częstotliwości, z zakresem 400 – 4000 MHz. Pozwala to na zobrazowanie wewnętrznej struktury konstrukcji betonowej do głębokości 80 cm. Dzięki takiej ilości zsynchronizowanych anten wykonanie pełnego skanowania obszaru o wielkości 100 m2 zajmuje dosłownie kilkanaście minut.

Georadar do badania nawierzchni GS 8000

Ostatnim modelem składającym się na rodzinę georadarów produkcji szwajcarskiej firmy Screening Eagle jest georadar GS 8000. Stanowi on kompleksowe rozwiązanie służące do wykrywania obiektów oraz mapowania świata podziemnego przy użyciu technologii radaru penetrującego typu SFCW. Bardzo precyzyjne georeferencje urządzenie uzyskuje dzięki zastosowaniu pozycjonowania z użyciem systemu GNNS. To idealny sprzęt pozwalający na zapobieganie zderzeniom z obiektami użyteczności publicznej podczas prowadzenia robót odkrywkowych, rejestrację i mapowanie instalacji podziemnych
z zastosowaniem rzeczywistości 3D, prowadzenie inspekcji posiadanych w zarządzie zasobów (mosty, drogi), prowadzenie badania geofizycznych. Ponadto georadar GS 8000 sprawdzi się także w takich dziedzinach jak archeologia, kryminalistyka, czy rolnictwo precyzyjne. Duży zakres częstotliwości od 40 do 3440 MHz pozwala na skanowanie podłoża do głębokości 10 m z zachowaniem możliwości wykrycia obiektu o rozmiarze zaledwie 1 cm.

Georadary Screening Eagle – cechy wspólne.

Cechy wspólne wszystkich modeli georadarów GP 8xxx i GS 8000 to intuicyjna wizualizacja w czasie rzeczywistym w 2D i 3D, szybki dostęp do danych przechowywanych w chmurze oraz doskonała przejrzystość uzyskiwanych w trakcie pomiarów danych i możliwość ich integracji w jednej platformie pozwalającej na zbieranie i przeglądanie wyników pomiarów z wszystkich urządzeń.

Ponadto w ramach opłaty licencyjnej za oprogramowanie obsługujące urządzenia użytkownik ma zapewniony dostęp do stale rozwijanych i poprawianych możliwości urządzenia, jak również dostęp do nowych funkcjonalności, które pojawiają się i będą się pojawiać w miarę rozwoju najnowszych technologii.